Rørvikdagan og de gode hjelperne

24. juli 2018

Hvert år skaper flere hundre frivillige i Rørvik Idrettslag en folkefest av dimensjoner i Rørvik. Inntektene fra Rørvikdagan finansierer en stor del av aktivitetene i idrettslaget, som med sine drøyt 1000 medlemmer er blant de største idrettslagene i norddelen av Trøndelag. Vi er ikke så rent lite stolte av at vi i uke 30 nok en gang gjennomfører en massiv dugnad for inkludering, mestring og bolyst.

– Den frivillige innsatsen er rett og slett formidabel. Jeg blir rett og slett varm om hjertet når jeg ser hvordan medlemmene bruker tida si for å skape en folkefest i Rørvik. Til syvende og sist handler Rørvikdagan om å skape aktivitet alle de andre dagene i året. Inntektene fra Rørvikdagan bidrar blant annet til at vi kan ha veldig lave treningsavgifter i RIL, og det er viktig for et idrettslag som har som mål å tilby aktiviteter til alle, sier Beathe Lothe, leder i arrangementskomiteen.

Men det er ikke bare medlemmene som ser verdien av Rørvikdagan. Hvert år stiller bedrifter og organisasjoner i regionen opp for å støtte opp under arrangementet, både praktisk og økonomisk.

– Sparebank1 SMN er hovedsponsoren vår. Banken bidrar også i år med økonomisk støtte slik at vi kan gi barn og unge gratis underholdning på dagtid fra scenen i Kjøpmannsgata. Det er viktig å huske på at Rørvikdagan skal være til for alle, understreker Lothe.

Samarbeid mellom frivillige i Rørvik Idrettslag og bedrifter i Namdalen forsterker effekten av Rørvikdagan.

I år er det Spellemannspris-vinnerne Rasmus og Verdens Beste Band og stjerneskuddet Kyle Alessandro som står for underholdningen for de minste. Fra dagscenen byr vi også på andre innslag fra lokale kulturaktører. Gratis det også, selvsagt.

Også andre bedrifter i regionen støtter helhjertet opp rundt Rørvikdagan. I år har støtten fra næringslivet nådd nye høyder.

– Før årets festival investerer vi i en del nytt utstyr for å gi publikum en så god opplevelse som mulig. Flere bedrifter har bidratt til finansieringen utstyret vi trenger, sier Lothe.

Andre bedrifter bidrar direkte med varer og tjenester som Rørvikdagan trenger for å gjennomføre et stort og sammensatt arrangement.

– I sum bidrar støtten fra bedrifter i Namdalen til å redusere kostnadene våre. Vi skal aldri gjøre oss økonomisk avhengig av sponsormidler, men det er klart at støtten påvirker hvor mye barn og unge i Rørvik Idrettslag sitter igjen med etter at Rørvikdagan er over, konkluderer Lothe.

Følgende bedrifter støtter Rørvikdagan:

 • Sparebank1 SMN – hovedsponsor
 • Namdalsavisa – mediapartner
 • Norsk Fisketransport – sponsing av utstyr
 • Otto Moe – utlån av biler og sponsorbidrag
 • Kysthotellet Rørvik – møtelokaler, hotellrom
 • Midt-Norsk Havbruk – sponsing av utstyr
 • Oppdretternes Miljøservice AS – sponsing av utstyr
 • Vikna kommune – areal og renhold
 • Norbolig AS – sponsing av utstyr
 • Containerservice Ottersøy – utlån av utstyr
 • Viteq – sponsing av utstyr
 • Viknaslipen – sponsing av utstyr
 • Smart Media – sponsing av nettside
 • Nærøysund Maskinsenter – utlån av kjøretøyer
 • Ivan Ulsund Rederi – sponsing av utstyr
 • Viplast – sponsing av utstyr
 • MS Ravinda – sponsing av utstyr
 • Nowa Designverksted – plakat og visuell identitet
 • Andvika Havfiske – sponsing av utstyr
 • Coop Rørvik – areal
 • Nord Trøndelag Havn Rørvik – areal
 • Herlof Flosand – sponsing av utstyr
 • Byggmakker – sponsing av utstyr
 • Sandnes Transport / Rørvik Havneterminal – utlån av kjøretøy og transport
 • Ekspressruta – utlån av kjøretøy
Kysthotellet Rørvik er nabo med Rørvikdagan. Hotellsjef Anne Grete Eriksen stiller opp med frokost til frivillige komitémedlemmer, møterom, rabatter og godt naboskap.

I tillegg har en rekke bedrifter i regionen kjøpt inn billetter til egne ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Elcom, Moen Marin og NTS er blant bedriftene som ser verdien av Rørvikdagan som arena for næringslivet. Bedriftstrioen står bak torsdagens BlueRec-arrangement, et “side-event” som retter seg mot unge som vil vite mer om mulighetene i marin og maritim sektor i regionen. Eventet inkluderer konsertbilletter for alle som har meldt seg på.