Nå rigger vi til folkefest!

18. juli 2019

I ett år har vi planlagt Rørvikdagan. Nå starter oppriggingen.

I neste uke braker det løs: Rørvikdagan 2019 går av stabelen, med toppartister på scenen, glade utstillere i markedsgata, lokalpolitikere i valgkampmodus, tivolimoro og flere tusen fastboende og besøkende i finfint fellesskap i sentrumsgatene.

Kort sagt: Rørvikdagan kommer til å prege kystbyen i dagene som kommer. Det får også en del praktiske konsekvenser. Vi trenger hjelp fra både lokalbefolkning og besøkende for å sikre at festivallogistikken flyter på best mulig måte.

Pollen
Ved festivalområdet i Pollen rigger vi i disse dager til fem dager med musikk, quiz og godt voksen-kveld. Dette innebærer at alle som har biler parkert på arealet må fjerne disse så snart som mulig.

Tivoli
Grunnet flere store byggeprosjekter i Rørvik sentrum, er det noe trangere om plassen enn tidligere. Dette innebærer at vi forskyver plasseringen på Hugos Tivoli noe. I år finner du tivoliet på parkeringsarealet på begge sider av Søsterskipet. Området sperres av fra og med lørdag 20. juli, og det vil ikke være mulig å benytte området til parkering fram til festivalslutt.

Kjøpmannsgata og Johan Bergs gate
Kjøpmannsgata benyttes tradisjonen tro som markedsgate, og sperres for biltrafikk fra og med mandag ettermiddag 22. juli. Grunnet bygging av Amfi Rørvik, forskyves deler av markedsgata videre til Skippergata fram mot krysset mot Storgata.

Johan Bergs gate vil sperres i perioder fra og med onsdag 24. juli i forbindelse med inn- og uttransport av scene og annet utstyr.

Parkering og trafikksikkerhet
Rørvikdagan tar plass. I ei lita uke forvandles et relativt lite sentrumsareal til festivalområde og martnasarena med et mylder av mennesker. Arrangementet krever at alle viser hensyn. Bor du i Rørvik og er gangfør? Vi venter storinnrykk til kystbyen under Rørvikdagan, og vi vil på det sterkeste oppfordre alle som har mulighet til det til å ta beina fatt. Antallet parkeringsplasser i Rørvik sentrum er sterkt begrenset under Rørvikdagan.

Av hensyn til trafikksikkerhet og framkommelighet må vi henstille alle bilister til å IKKE utføre “geriljaparkeringer” i veikanten, på fortau, i oppkjørsler, på private oppstillingsplasser, foran garasjeporter osv.  Benytt merkede parkeringsplasser nær Rørvik sentrum, for eksempel på skoletomta.

Vis hensyn! Med mange myke trafikanter i bybildet ber vi alle som kommer med bil om å være ekstra aktsomme i trafikken.

Kos deg på Rørvikdagan!