Nå rigger vi til folkefest!

19. juli 2022

I tre år har vi ventet på å få arrangere Rørvikdagan. Nå starter oppriggingen.

I neste uke braker det løs: Etter to avlyste utgaver går Rørvikdagan 2022 går av stabelen som planlagt, med toppartister på scenen, glade utstillere i markedsgata, tivolimoro og flere tusen fastboende og besøkende i finfint fellesskap i sentrumsgatene.

Kort sagt: Rørvikdagan kommer til å prege kystbyen i dagene som kommer. Det får også en del praktiske konsekvenser. Vi trenger hjelp fra både lokalbefolkning og besøkende for å sikre at festivallogistikken flyter på best mulig måte.

Pollen
Ved festivalområdet i Pollen rigger vi i disse dager til fem dager med musikk, quiz og godt voksen-kveld. For å få alt klart, sperrer vi området fra og med onsdag 20. juli 18.00.

Dette innebærer at alle som har biler parkert på arealet må fjerne disse så snart som mulig.

Tivoli
Hugos Tivoli legger som vanlig beslag på deler av parkeringsarealet i Rørvik Sentrum. Området som strekker seg fra Amfi til Norveg sperres av fra og med lørdag 23. juli klokken 20.00, og det vil ikke være mulig å benytte området til parkering fram til festivalslutt.

Evt. ledige arealer frigis til parkering etter rigging.

NB: Adkomst til havna via Fjordgata (ved hhv. InnovArena og Amfi) holdes åpen for godstrafikk i hele perioden.

Kjøpmannsgata og Johan Bergs gate
Deler av Kjøpmannsgata benyttes tradisjonen tro som markedsgate, og sperres for biltrafikk fra og med mandag ettermiddag 25. juli. Markedgata strekker seg videre til Skippergata fram mot krysset mot Storgata.

Johan Bergs gate vil sperres i perioder fra og med mandag 25. juli i forbindelse med inn- og uttransport av scene og annet utstyr. Strekningen vil være stengt i lengre perioder gjennom hele festivalen.

Parkering og trafikksikkerhet
Rørvikdagan tar plass. I ei lita uke forvandles et relativt lite sentrumsareal til festivalområde og martnasarena med et mylder av mennesker. Arrangementet krever at alle viser hensyn. Bor du i Rørvik og er gangfør? Vi venter storinnrykk til kystbyen under Rørvikdagan, og vi vil på det sterkeste oppfordre alle som har mulighet til det til å ta beina fatt. Antallet parkeringsplasser i Rørvik sentrum er sterkt begrenset under Rørvikdagan.

Av hensyn til trafikksikkerhet og framkommelighet må vi henstille alle bilister til å IKKE utføre “geriljaparkeringer” i veikanten, på fortau, i oppkjørsler, på private oppstillingsplasser, foran garasjeporter osv. 

Benytt merkede parkeringsplasser nær Rørvik sentrum, for eksempel ved SinkabergHansen Arena, Rørvik Samfunnshus, Rørvikhallen og Ytre Namdal videregående skole.

Vis hensyn! Med mange myke trafikanter i bybildet ber vi alle som kommer med bil om å være ekstra aktsomme i trafikken.

Kos deg på Rørvikdagan!