Blir det daga i år?

20. mai 2021

Foto: Torger Ramfjord

Svært mange lurer naturlig nok på om Rørvikdagan kommer til å arrangeres i år. Vi som står bak arrangementet møter daglig mennesker som lengter etter store musikkopplevelser i fellesskap med gode venner. Det er ikke så rart, for i løpet av de siste årene har Rørvikdagan utviklet seg til å bli en av de mest markante – og definitivt festligste –festivalene i Midt-Norge.

Så til det store store spørsmålet: Blir det daga i 2021?

Det korte svaret er at det vet vi ikke.

Det vi vet er imidlertid dette: Med dagens regler for festivaler og andre arrangementer, er det svært vanskelig å se for seg avviklingen av et arrangement som hvert år samler mange tusen feststemte mennesker i Pollen, markedsgata og på tivoliet. 

Vi vet også at det vil være krevende å gjennomføre en fysisk festival i et mindre format. Dette handler både om praktisk gjennomførbarhet med tanke på smittevern og logistikk, basert på myndighetenes skisse til gjenåpning – og om økonomi og risiko. Rørvikdagan arrangeres av frivillige i Rørvik Idrettslag, og overskuddet fra arrangementet sørger i normalår for at mer enn 600 aktive barn og unge har et inkluderende og variert idrettstilbud å gå til. 

Usikkerheten rundt rammene for norske festivalarrangører krever at vi planlegger ut fra ulike scenarioer. Som arrangører er vi avhengige av nye og konkrete signaler fra myndighetene før vi tar en beslutning. 

Vår førsteprioritet er å gi publikum en opplevelse innenfor rammene av et trygt arrangement. Vi må også erkjenne at det i verste fall kan bli aktuelt å avlyse. Flere norske festivalarrangører har allerede gitt den tunge beskjeden om at det ikke blir noe av sommerens arrangementer. Vi velger å vente litt til før vi tar en beslutning. 

Vårt høyeste ønske er at det skal være mulig å samle artister, publikum, frivillige og samarbeidspartnere til en festivalopplevelse i Pollen. Vi har et sterkt håp om å samle utstillere, unge og voksne i Markedsgata og på tivoliet. Det er alle menneskene og fellesskapet under “dagan” som gjør Rørvikdagan til det det er. 

Oppsummert: Inntil videre avventer vi. Vi har mye klart allerede. Det skal ikke stå på oss.

Foto: Torger Ramfjord